FEM analyse

Het uitvoeren van FEM analyses vormt de belangrijkste activiteit van Tensor. De expertise op dit gebied is uitgebreid en zeer divers. Van automotive tot offshore, en van staal tot glasvezelversterkte kunststoffen en composieten. Tevens kan door het uitvoeren van FEM analyses een uitspraak worden gedaan over het optreden van bijvoorbeeld vermoeiing en kruip.

Voor het uitvoeren van de FEM analyses maakt Tensor onder andere gebruik van de toonaangevende software MSC.Patran (pre- en postprocessor) en MSC.Nastran (solver). Voor de meer geavanceerde berekeningen maken wij gebruik van MSC.Marc welke geintegreerd is met Nastran. Hiermee kan bijvoorbeeld gerekend worden met contact (incl wrijving) en plastisch gedrag. In de meeste gevallen wordt tevens Solidworks of Pro Engineer gebruikt voor het converteren en aanpassen van aangeleverde 3D modellen. Uiteraard kunnen rekenmodellen ook vanaf 2D tekeningen worden opgebouwd.

Naast Nastran beschikt Tensor ook over Pro Mechanica Wildfire 5. In combinatie met Pro Engineer word dit over het algemeen ingezet bij de meer eenvoudige berekeningen waarbij geen sterk niet lineair gedrag voorkomt en bijvoorbeeld wrijving of plasticiteit een rol speelt. Voordeel van de integratie van CAD en FEM is dat de invloed van een ontwerpwijziging snel doorgerekend kan worden. Hierdoor zijn wij instaat het ontwerpproces te stroomlijnen en zo een optimaal resultaat te bereiken.

Door onze brede software mogelijkheden kunnen wij voor ieder project de meest geschikte oplossing inzetten.

FEM analyses kunnen wij voor u uitvoeren:

  • Lineair statisch
  • Niet lineair statisch en dynamisch (bv wrijving, plastisch gedrag, frequentie respons, transient dynamisch)
  • knik en eigenfrequentie
  • optimalisatie