CAD ontwerpen

Het ontwerpen van onderdelen en constructies is naast het uitvoeren van FEM analyses ook een belangrijke activiteit van Tensor. Vaak gaan deze twee ook samen zodat er voor de klant geen kostbare tijd verloren gaat door communicatie met meerdere toeleveranciers. Het is immers zo dat de meeste ontwerpen een aantal iteratieslagen nodig hebben om tot een optimaal ontwerp te komen. Bij Tensor wordt dit onder een dak uitgevoerd.

Naast uiteraard Autocad voor het 2D ontwerpen beschikken wij over Solidworks en Pro Engineer voor projecten waarbij 3D ontwerpen noodzakelijk is. Tegenwoordig is 3D ontwerpen niet meer weg te denken in het ontwerpproces. De voordelen hiervan zijn dat er in een eerder stadium ontwerpfouten naar voren komen in met name de complexe projecten. Tevens is bijvoorbeeld het maken van aanzichten en plaatuitslagen eenvoudiger.

Pro Engineer wordt met name gebruikt bij projecten waar een combinatie van ontwerpen en berekenen noodzakelijk is. Hiertoe wordt dan gebruik gemaakt van Pro Mechanica om rechtstreeks vanuit het CAD ontwerp een FEM analyse te kunnen uitvoeren. Dit biedt zeker in het ontwerpstadium voordelen omdat wijzigingen meteen worden doorgevoerd in het rekenmodel van Pro Mechanica. Dit maakt het mogelijk om sneller ontwerpvarianten door te rekenen en te vergelijken.